Aanbod

Voor de ontwikkeling van uw mensen en uzelf, bied ik verschillende thema’s aan. De invulling hiervan kent meerdere vormen: trainingen op maat en coaching on the job (individueel en in groepsverband).

  • Verkoop, verkoopproces en verkoopgesprek (o.a. MHI Global Strategic Selling).
  • Onderhandelen (ENS International Negotiation & Influencing).
  • Resultaatgericht en coachend leidinggeven.
  • Communicatie.
Training op maat (8 tot 12 personen)
Op basis van uw doel en behoefte wordt een training, op het gebied van verkoop, management en/of communicatie, op maat samengesteld. Om te zorgen dat elke medewerker de aansluiting maakt, is de training pragmatisch, resultaatgericht en daardoor niet vrijblijvend. Op een inspirerende en enthousiaste wijze, met aandacht voor elk individu, worden de deelnemers aangezet tot de gewenste verandering.
Coaching on the job
Om u en uw mensen te ondersteunen bij de praktische vertaling naar de werksituatie en het resultaat te bevorderen, zetten we naar behoefte een coachingstraject in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een startende manager met behoefte aan kennis en ervaring, of een ervaren manager met een coachingsbehoefte in een veranderingsproces. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kan de coaching plaatsvinden in groepsverband, zoals een compleet managementteam of winkelkader, of op individuele basis. 
Werkwijze
Tijdens ons eerste gesprek bespreken we de beginsituatie, de leerbehoefte en de gewenste situatie. Indien nodig volgt er een verdere analyse door middel van bijvoorbeeld gesprekken met deelnemers en andere belanghebbenden. Zowel de leerdoelen als de methode waarmee het resultaat kan worden gemeten, stellen we samen vast. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma opgesteld. Bovengenoemde analyse bepaalt in hoeverre een coachingstraject wordt aanbevolen en hoe dit vertaald wordt naar een compleet programma. Het is van groot belang dat er volledig commitment is voor het programma. U bepaalt daarom of het voldoet aan uw verwachtingen en geeft alleen dan akkoord. Tijdens en na het programma van training en coaching vinden evaluaties plaats. Hierin wordt gekeken naar de ontwikkeling van de deelnemers, het programma en de resultaten. Dit biedt ruim de mogelijkheid om waar nodig resultaatgericht bij te sturen. Zo creëren we een lerende organisatie.

Training op maat (8 tot 12 personen)

Op basis van uw doel en behoefte wordt een training, op het gebied van verkoop, management en/of communicatie, op maat samengesteld. Om te zorgen dat elke medewerker de aansluiting maakt, is de training pragmatisch, resultaatgericht en daardoor niet vrijblijvend. Op een inspirerende en enthousiaste wijze, met aandacht voor elk individu, worden de deelnemers aangezet tot de gewenste verandering.

 

Coaching on the job

Om u en uw mensen te ondersteunen bij de praktische vertaling naar de werksituatie en het resultaat te bevorderen, zetten we naar behoefte een coachingstraject in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een startende manager met behoefte aan kennis en ervaring, of een ervaren manager met een coachingsbehoefte in een veranderingsproces. Afhankelijk van de behoefte van uw organisatie kan de coaching plaatsvinden in groepsverband, zoals een compleet managementteam of winkelkader, of op individuele basis. 

 

Werkwijze

Tijdens ons eerste gesprek bespreken we de beginsituatie, de leerbehoefte en de gewenste situatie. Indien nodig volgt er een verdere analyse door middel van bijvoorbeeld gesprekken met deelnemers en andere belanghebbenden. Zowel de leerdoelen als de methode waarmee het resultaat kan worden gemeten, stellen we samen vast. Op basis hiervan wordt het trainingsprogramma opgesteld. Bovengenoemde analyse bepaalt in hoeverre een coachingstraject wordt aanbevolen en hoe dit vertaald wordt naar een compleet programma. Het is van groot belang dat er volledig commitment is voor het programma. U bepaalt daarom of het voldoet aan uw verwachtingen en geeft alleen dan akkoord. Tijdens en na het programma van training en coaching vinden evaluaties plaats. Hierin wordt gekeken naar de ontwikkeling van de deelnemers, het programma en de resultaten. Dit biedt ruim de mogelijkheid om waar nodig resultaatgericht bij te sturen. Zo creëren we een lerende organisatie.

 

 
Pullens Training & Coaching... breng kwaliteit naar boven.

Contactgegevens

Pullens Training & Coaching
Burg. Smeelelaan 41
5144 AR Waalwijk

E-mail:
Telefoon: 0416 - 652 840
Mobiel: 06 - 5105 9588

Pullens Training & Coaching is tevens partner van Hovingh & Partners